Project omschrijving

Zuyderzeecollege, Emmeloord | digitale leerweg

Het lijkt erop dat boeken binnen enkele jaren grotendeels het veld gaan ruimen voor laptops. Op het Zuyderzee College in Emmeloord en Lemmer, scholengemeenschap voor VMBO tot en met VWO is de aftrap daarvoor al gegeven. Laptops zijn heel gangbaar in het onderwijs. Energiezuilen in de leslokalen zorgen dat de batterijen niet leeg raken.Lichtgewicht zonder om te vallen

Per lokaal is plaats voor acht zuilen en per zuil is plaats voor tien laptops. De zuilen zijn eenvoudig te verplaatsen binnen een straal van 5 meter. Op momenten dat de laptops niet worden gebruikt of er een andere klas in het lokaal aanwezig is, kunnen de zuilen langs de zijwanden van het lokaal worden gezet. De verzwaarde voet is stevig genoeg om omvallen of omverwerpen van de zuil te voorkomen. De leraren zijn zeer te spreken over deze flexibele oplossing. Betaalbaar

BI Select leverde een goede en betaalbare zuil. Dat laatste is erg belangrijk, want deze 2000 leerlingen tellende school moest fasegewijs compleet van zuilen worden voorzien.