Project omschrijving

Hoge plafonds worden fraai geaccentueerd

De Sint Jozefschool in Schiedam werd rond 1918 gebouwd als katholieke lagere school voor jongens. Pas in 1968 kregen ook meisjes toegang tot de school. Het gebouw voldeed al geruime tijd niet meer aan moderne eisen, maar vertegenwoordigde een te hoge historische waarde om afgebroken te worden. Daarom werd een grootscheepse renovatie in gang gezet.Mooie projectie van lichtlijnen 

Het gebouw kent opvallend hoge gangen die zeer bepalend zijn voor de uitstraling. Om die reden werden speciale eisen aan de verlichting gesteld. In die gangen wordt niet alleen gelopen, maar ook gewerkt. Er zijn namelijk entresols gecreëerd met werkstations voor de leerlingen. Deze entresols zijn met staalconstructies in de zijbeuken aangebracht. Als voorwaarde werd daarom gesteld dat de toch al zo fraaie gangen op passende, stijlvolle wijze verlicht zouden worden. De Arquatus-armaturen van BI Select voldoen geheel aan deze voorwaarde. De uplightverlichting zorgt voor een mooie projectie van lichtlijnen op de hoge plafonds. De vormgeving van de armaturen zelf doet eveneens recht aan het chique karakter van de gangen.