Project omschrijving

ROC Alfa College, Groningen

BP220 energiezuil biedt soelaas. Bij de vestiging van het Alfa College aan de Admiraal de Ruyterlaan in Groningen zijn de technische opleidingen ondergebracht. Tijdens het schooljaar 2012-2013 heeft er een grootscheepse verbouwing plaatsgevonden. Onder andere zijn alle technische praktijkruimtes opnieuw ingericht. Om de apparatuur in de ruimte aan te kunnen sluiten is gebruik gemaakt van de aan twee kanteninvulbare BP220 van BI Select. De zuil biedt ruimte voor alle soorten aansluitingen: perslucht, sterkstroom, data, 220V. Niet alleen qua invulling, maar ook qua lengte is de zuil helemaal afgestemd op de situatie in de praktijk.