Project omschrijving

Ministerie van ELI, Den Haag

Kabelgoot, maar dan zeer fraai

Bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Den Haag waren de gangen destijds niet voorzien van verlaagde plafonds. De kantoorruimtes aan weerszijden van deze gangen waren dat wel. Om een oversteek van de kabels te realiseren, kon dat dus niet anders dan op een zichtbare manier gebeuren.

BI Select bedenkt en maakt

Bij BI Select werd destijds het verzoek neergelegd een voor het oog aantrekkelijke oplossing te bedenken. Deze oplossing werd gevonden in het ovale Arquatus-profiel. Zelfs vier van deze slanke profielen naast elkaar is nog fraai om te zien.

Milimeterwerk

Aanmerkelijk uitdagender was het verzoek om eveneens met de arquatus-profielen een kruisstuk te ontwikkelen; zelfs daar waar meerdere profielen naast elkaar lopen. Maar ook dat is gelukt en het resultaat mag er zijn.