Project omschrijving

FGH Bank, Groningen | Monumentaal pand

De vestiging van FGH Bank in Groningen zetelt in een representatief pand net buiten de centrumring van Groningen. Bij de verbouwing van dit monumentale pand gold destijds als voorwaarde dat er in bestaande muren, vloeren en plafonds zo min mogelijk mocht worden gehakt en gebroken.

ICT-intensief
Omdat banken toch ICT-intensieve bedrijven zijn moest een goede oplossing worden bedacht om de werkplekbekabeling te regelen. Gekozen is voor de stijlvolle, losstaande Arquatus I opvoerzuilen.